Entrevista a David Velasco del CRAHICRAHI, Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia neix arrel del Conveni entre la UPC, la Conselleria de Medi Ambient i l’Agència Catalana de l’Aigua per la Creació d’un grup de recerca en hidrometeorologia a Catalunya, i passa a convertir-se en un centre de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica de Catalunya (Xarxa IT) al gener de 2002.