Avis Legal

El contingut d'aquest lloc Web és merament informatiu i no originarà drets ni expectatives de drets.

 

Tant l'accés a aquest lloc Web, com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix són de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. El Crahi no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús d'informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a les quals s'hagin de sotmetre's en l'estricte exercici de les seves competències.

 

El Crahi es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació d'aquest lloc Web, tant pel que fa a la seva configuració com a la seva presentació o el seu contingut.

 

El Crahi no assumeix responsabilitat alguna derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers inclosos en aquest lloc Web.

 

El Crahi porta a terme les accions necessàries per a mantenir la informació correcta i actualitzada, però no pot garantir l'absència d'errors en aquest lloc Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. Es prega que qualsevol error detectat en aquest lloc Web es comuniqui a l'adreça de correu: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la . El Crahi no es farà responsable dels errors tipogràfics o falta d'exactitud o actualització de la informació que els continguts propis o de terceres persones, entitats o institucions alienes, publicats en aquest lloc web. El Crahi podrà utilitzar cookies per a facilitar i personalitzar la navegació de l'usuari per aquest lloc web. Aquestes cookies no contindran informació personal de l'usuari. Referent a això s'ha d'indicar que els navegadors són configurables perquè notifiquin i rebutgin la instal·lació de les cookies enviades, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari d'accedir als continguts del lloc web del Crahi.

 

El Crahi no es farà responsable en els casos que no sigui possible l'accés a aquest lloc web per mal funcionament del lloc o de qualsevol dels seus serveis a causa de força major o circumstàncies accidentals, en els supòsits de desocupades de manteniment, o en qualsevol altre cas no imputable al Crahi o necessari per a la correcta prestació del servei. Així mateix, no es farà responsable pels possibles danys causats per virus informàtics o programes maliciosos, l'absència dels quals no es pot garantir, encara que s'adoptaran les mesures tècniques necessàries per a evitar-los.

 

Els drets de propietat intel·lectual d'aquest lloc Web, fotografia, videos, imatges, disseny gràfic, contingut, codis i qualssevol altres obres que conté, són titularitat del Crahi, tret que s'indiqui una titularitat diferent. L'accés als mateixos no suposa en forma alguna llicència per a la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, s'hagin de requerir el consentiment exprés del Crahi o el titular corresponent per a l'explotació d'aquestes obres.

 

El Crahi complex amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal en la recollida, tractament i comunicació dels mateixos, conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

 

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc Web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del Crahi donaran lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.