Qui som?

radarCRAHI, Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia neix arrel del Conveni entre l’UPC, la Conselleria de Medi Ambient i l’Agència Catalana de l’Aigua per la Creació d’un grup de recerca en hidrometeorologia a Catalunya, i passa a convertir-se en un centre de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica de Catalunya (Xarxa IT) al gener de 2002.

El CRAHI orienta la seva activitat a donar resposta científica i tecnològica a les necessitats en el camp de la gestió i la previsió hidrometeorològica, i en particular a desenvolupar models dels processos que controlen el cicle de l’aigua superficial.

L'aspiració del CRAHI és ser un centre capdavanter en recerca hidrometeorològica per així poder liderar la transferència de tecnologia i el suport a la innovació a les empreses del sector.

I tot en un marc que potenciï al màxim l’esperit creatiu i innovador dels investigadors del grup.