Serveis a les empreses


Servei a empreses :

  1. Desenvolupament d'algorismes i models hidrològics i meteorològics integrats per a la previsió dels recursos hídrics, així com eines.

  2. Gestió de projectes de R+D+I amb participació empresarial, susceptibles de ser finançats per programes de foment a la innovació.

  3. Estudis tècnics de diagnosi, disseny de solucions de suport a la decisió i de prospectiva en el camp hidrometeorològic.

  4. Cursos de formació continuada per personal tècnic amb implicació en gestió i previsió hidrometeorològica.

  5. Estudis d'impacte de parcs eòlics.

Els resultats obtinguts s'orienten a la innovació i la transferència de tecnologia a través d'empreses i administracions, entre les que cal destacar: