Projectes


arrow Contractes amb Empreses

aca_3

Sala de telecontrol de l'ACA.

visrad_3

Visualització d'Imatges Radar. (VISRAD)

  1. EHIMI II is an integrated flood warning system that aims to cover the full chain of processes involved in the hydrometeorological exploitation of weather radar systems.

  2. Project of updating of the hydrometeorological flood warning system in the Besos River (SAHBE II). The SAHBE II (Sistema de Alerta Hidrometeorologica del Besos) is an operational integrated early warning system developed in the Besos Basin (1050 km2), specially oriented to flood warnings at the downstream reach of the river.
  3. The Hydrovis project has developed, calibrated and implemented an operational flood warning system with the aim of minimising risk to people, economic activity, and guiding water resources management

  4. Conveni per la creació d'un grup de recerca en hidrometeorologia a Catalunya. (A petició de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), 3 anys, des d'Abril 2001)

  5. Desenvolupament d'un model hidrològic de previsió operacional de crescudes per al Sistema d'alertes hidrològiques del Parc fluvial del riu Besòs (SAHBE). (A petició de Clavegueram de Barcelona (CLABSA) ,2002)

  6. Implementación de una herramienta operativa para el tratamiento y visualización de imagenes del radar meteorológico de Barcelona (VISRAD). (A petició de l'Instituto Nacional de Meteorología, 2000)

  7. Proposta d'un model hidrològic de previsió d'avingudes per al sistema d'alerta hidrològica del riu Tech. (A petició de la Direction Departamentale de l'Equipement de els Pirineus Orientals, Ministère de l'Environnement, França, 1995).

  8. Estudi d'ajustament hidrològic del radar meteorològic en l'àrea de Barcelona. (A petició de Clavegueram de Barcelona (CLABSA) ,1995).


arrow Ajuts Públics